Teljesen körkörös bioökonómia – Szuperhősök

A Szuperhősök a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosai közé tartoznak, Tudják, hogy a természeti erőforrások végesek, és igyekeznek ezt tiszteletben is tartani. Az ilyen szellemben működő mezőgazdasági termelők kellően tájékozottak, igyekeznek fenntartható módon gazdálkodni és amit csak lehet újrahasznosítani. Az üzletemberek a fenntarthatóság szellemében hoznak üzleti döntéseket, bár sokszor még a régi gazdasági mutatószámokat használják.

Jellegzetes személyiség:

Anna, 34 éves kutató, nagyon lelkes a biomassza alapú és körkörös gazdaság által kínált lehetőségek miatt, nemzetközileg elismert szakember, jól dolgozik csapatban, kiegyensúlyozott életet él, keményen dolgozik, de mindig van ideje magára és a családjára, barátaira, szereti a természetet, a túrázás és a biciklizés a kedvenc hobbija, Anna a magánéletében is a „zéro waste” koncepció híve: tapasztalatait a közösségi médiában is megosztja, ahol sok követője van.

A 4 forgatókönyv esetében vizsgált kulcsfontosságú területek rövid áttekintése

Természeti erőforrások: fenntartható használat, a helyreállítás szükségességének elismerése, az ökoszisztéma határainak tiszteltben tartása, a klímaváltozás elleni küzdelem

Agrifood rendszer, a fenntartható élelmiszer rendszerek: szakképzett gazdálkodók, a másodlagos biomassza hatékony hasznosítása (pl. kávézaccból bioműanyag előállítása), a természeti erőforrások hatékony felhasználása, fenntartható működés, körkörös és digitális technológiák használata

Általános alapelvek: új üzleti modellek, a körkörös gazdaság és a fenntarthatóság elvének használata az üzleti döntéshozatalban, körkörös KFI tevékenység, régi gazdasági mutatószámok, globalizált ellátási láncok

Irányítás a körkörös és fenntartható útvonalak összefüggésében: együttműködés-közös irányítás, kormányzati- és magánszektor együttműködése, fentről lefelé irányuló döntésirányítási modell (Top down) némi lentről felfelé (bottom up) kezdeményezéssel, fejlett K+F ökoszisztéma

Videó feltöltése